ONKO JO AIKA YHDISTÄÄ SUOMALAISET FLORIDASSA?

juhamakipaa
Monikansallisen suuryhtiön pääkonttoreissa jouduin itse kymmenien vuosien aikana usein arvioimaan eri tuoteryhmien ja eri tulosvastuuyksiköiden tulevaisuusnäkymiä ja toimeenpanemaan strategisia suunnanmuutoksia ja suosittelemaan ja päättämään suurehkojen yksiköiden myynnistä tai toiminnan kokonaan lopettamisesta.

 LEPOKODIN VIIMEVUOSIEN HISTORIAA:

Olen nyt parikymmentä vuotta seurannut Lantanan suomalaisen lepokodin (FARH) toimintaa. 2000-luvun alkupuolella FARH oli vielä vakavarainen yritys. Velattoman kiinteistön, tuottavan liiketoiminnan, sekä lähes $6,000,000 käteisvarojen yhteinen arvo oli silloin pitkälle toistakymmentä miljoonaa dollaria. Tämä oli satojen amerikansuomalaisten vapaaehtoisen työn ja varojenkeruun todella kunnioitettava tulos, vuosikymmenien uurastuksen tuloksena.

Kun rahaa oli käytettävissä, FARHn johtokunta lähti suunnittelemaan uusia tiloja ja parannuksia,  itse silloisen johtokunnan jäsenenä suosittelin Altzheimer-yksikön perustamista. Ruokasalin korjaus saatiin toteutettua, muut sunnitelmat, hyvät ja huonot lykättiin tulevaisuuteen.

 LEPOKODIN TALOUDELLINEN ALAMÄKI

Sitten alkoi laitoksen alamäki. Vuodesta toiseen FARH on tehnyt jatkuvaa tappiota, satoja tuhansia dollareita vuodessa. Pääsyy alamäkeen on tietysti  asiakaskato, aluksi vain Lepokodin puolella, ja myöhemmin myös Sairaskodissa. Johtokunta uskoi vuodesta toiseen että huonetiloja onnistuttaisiin markkinoimaan, ensin suomalaisille, sitten pohjoismaalaisille, ja lopuksi kenelle tahansa. Vuodesta toiseen tehdystä markkinoinnista huolimatta laitos tyhjeni. Ei löytynyt uusia suomalaisia asukkaita. Ei löytynyt uusia pohjoismaalaisiakaan asiakkaita. Ei edes löytynyt muita amerikkalaisia asiakkaita.

Tällä hetkellä FARH on taloudellisessa ahdingossa. Yrityksen varat hupenevat kokonaan, ellei joku liikenero keksi tilanteeseen pelastusta.

 HYVÄ LIIKKEENJOHTAJA ESITTÄISI NÄITÄ KYSYMYKSIÄ:

Voiko velatonta kiinteistöä vastaan voi saada lainaa? Normaalisti pankit mielellään myöntävät kiinnelainaa, mutta vain jos pystyy  näyttämään miten lainan maksamaan takaisin. Kun pankki toteaa, että yritys on tehnyt pitkään tappiota, lainahana pankissa suljetaan.

Voisiko laitosta markkinoida tehokkaammin jotta tyhjät huoneet täyttyisivät? Markkinointia on vuosikausia yritetty jokseenkin tuloksetta taitavien, mutta kalliidenkin myynnin ja vanhustenhoidon ammattilaisten avulla. Ei ole mitään syytä uskoa että uudet henkilöt tai myyntiryhmät saisivat ihmeitä aikaan.

Voisiko osaa kiinteistöstä myydä pois? Nykyinen yrityksen johtokunta yrittää myydä jokunen vuosi sitten tie-alueeksi hankitut tontit ja varmaan jollain aikataululla ja hinnalla siinä myös onnistuu. Mutta valitettavasti monesta syystä jäljellejäävä osa kiinteistöstä menettää paljon suuremman osan arvostaan kuin mitä tonttikaupassa voitetaan. Tonttien myynti olisi vain tilapänen huojennus kriittiseen tilanteeseen ja liiketaloudellisesti lyhytnäköistä kokonaisuuden kannalta.

Miksi FARH hallinto ei onnistu kääntämään laitosta voittoa tuottavaksi liikeyritykseksi, Floridassahan lepokoti-business on vielä kasvussa? Uusia lepokoteja perustetaan jopa lainarahalla. Miten on mahdollista että velaton FARH ei pysty kilpailemaan markkinoilla? Lyhyt vastaus tähän on se että kilpailijat tarjoavat tilavampia, uudempia, uudenaikaisempia rakennuksia, uima-altaita, parvekkeita, enemmän harrastuksia, jne. FARH tarjoaa puhtaita, hyvin hoidettuja tiloja, hyvää henkilökuntaa, ja monia muita etuja, mutta FARHn huoneet jäävät kuitenkin täyttämättä. Jos toiminta vuodesta toiseen jatkuu tappiollisena, ei mikään yritys voi pitkään jatkaa toimintaansa varojen edelleen vähetessä ja lopulta loppuessa.

 ONKO OLEMASSA RATKAISUA TILANTEESEEN?

On, jos jostakin saadaan useamman miljoonan verran lahjoituksia. Suurehkolla lisäpääomalla FARH voisi toteuttaa parannuksia, jotka lisäisivät laitoksen kilpailukykyä. Mutta amerikansuomalaisten joukosta Roope Ankkaa tuskin löytyy.

On kuitenkin olemassa toinenkin toteutuskelpoinen ratkaisu tilanteeseen. Tälle radikaalimmalle ratkaisulle tarvitaan koko Palm Beachin suomalaisyhteisön kannatus.

 KOSKA TUNNUSTETAAN FARH-YHTIÖN TULEVAISUUS?

Jos nykyinen johtokunta ei löydä jotain aivan uutta ja käänteentekevää toimenpidettä jonka avulla lyhyellä tähtäimellä saadaan taloon kymmeniä uusia asukkaita ja potilaita, niin FARH-yhtiöltä on väistämättömästi varat lopussa. Kun yritykseltä varat loppuvat, niin sen omaisuus menee pakkomyyntiin, tavallisesti merkittävästi todellista arvoa alemmalla hinnalla, Hyvä ja osaava johtokunta ymmärtää tilanteen ja alkaa realisoimaan omaisuutta, ennen pakkotoimenpiteitä. Ja vielä yksi tärkeä syy lopettaa kannattamattoman yrityksen toiminta: FARH palvelee nyt  kaikkia kansallisuuksia, paljon vapaaehtoistyötä suomalaisille tekeville jää vähitellen yhä vähemmän syytä uskoa että tekevät työtä amerikansuomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisen hyväksi. Jäsenseuroissakin vierastetaan monikansallisen yrityksen liiketoimintaan osallistumista.

Nopeassa tahdissa olisi päätettävä useita suuria asioita:

 1.  Lepokotiasukas- ja sairaskotipotilas-lisenssit myydään eniten tarjoavalle. Tämä toisi kassaan 7-numeroisen määrän dollareita.
 2. Nykyisiä asukkaita autetaan löytämään uudet kodit.
 3. FARH 501 (c) 3 toimintamuoto muutetaan Lepokoti- ja Sairaskoti yrityksestä suomalaista kulttuuria tukevaksi 501 (c) 3 järjestöksi.
 4. FARH muuttaa nimekseen Finland Center of Palm Beach
 5. Suomitalo, Kerhotalo ja jäsenseurat yhtyvät Finland Centeriin.
 6. St. Andrews kirkko houkutellaan mukaan uudistusprojektiin.
 7. Finland Center of Palm Beach laatii rakennussuunnitelman, jonka pohjalta vanhat FARH rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan upouudet ja tarkoituksenmukaiset tilat.
 8. Molemmat haalit voivat muuttaa uusiin ja parempiin tiloihin
 9. Suomitalon ja Kerhotalon kiinteistöt myydään

MIELENKIINTOINEN ESIMERKKI ON ITALIAN CENTER OF STAMFORD, CT.

Ajatukseni perustuu osittain oman entisen kotikaupunkini tapahtumiin. Stamford CT kaupungissa oli aikoinaan kaksi italialaista kerhotaloa. Kumpikin puurakennuksia oli suurinpiirtein Suomi-talon suuruisilla tonteilla. Kummankin haalin ravintolat toimivat tappiolla, mutta jäsenet halusivat kuitenkin jatkaa ravintolatoimintaa. Haalit päättivät yhtyä yhdeksi haaliksi, mutta jäsenkunta halusi että uusi haali olisi amerikkaistyylinen Country Club. Haalit myivät omat kiinteistönsä ja 1970 ostivat Stamfordin kaupungin keskustasta huonosti menestyneen golf klubin. Uuden haalin johto laati toimintasuunnitelman, jonka avulla saatiin lisärahoitusta pankista. Tonteista saamallaan pääomalla ja lisärahoituksella rakennettiin uusi klubirakennus, ravintola, baari ja uima-allas. Uuden klubin nimeksi tuli Italian Center of Stamford. Jäsenkunta kolminkertaistui nopeasti, kun nuoret lapsiperheetkin innostuivat mahdollisuudesta olla Country Clubin jäseniä. Nykyisin Italian Center of Stamford on kaupungin hienoin klubi, jossa meidänkin perhe aikoinaan oli jäsenenä, vaikka emme olleet edes italialaisia.

Tässä on lista Italian Centerin tarjoamista tiloista ja aktiviteeteista:

Club Amenities & Facilities

 •  Indoor Heated Pool
 • Whirlpool Spa
 • Locker Rooms
 • Ladies’ Sauna
 • 2 Handicap/Family Rooms
 • Indoor Gymnasium
 • Basketball Court
 • Multi-level Fitness Center
 • Babysitting Services
 • On-site Preschool
 • 3 Outdoor Pools
 • Large Water Flume
 • Summer Snack Bar
 • Playground
 • Miniature Golf Course
 • 2 Bocce Courts
 • 6 HarTru Tennis Courts
 • 4 Illuminated Tennis Courts
 • 3 Platform Tennis Courts
 • Summer Camp Facilities

FINLAND CENTER OF PALM BEACH TOTEUTUS

 •  Haalit ja FARH sopivat fuusiosuunnitelmasta
 • Mukaan pyydettäisiin kaikki haalien jäsenseurat ja St. Andrews Kirkko.
 • Laaditaan Business Plan jonka pohjalta haetaan pankkirahoitus.
 • Puretaan vanhat FARH kiinteistöt
 • Rakennetaan tarvittavat uudet kiinteistöt.
 • Myydään nykyiset haalit.
 • Maksetaan pois osa alkurahoituksesta.
 • Laaditaan Operating Plan joka peittää kustannukset ja lainan maksut

MITÄ ETUJA TÄSTÄ SUUNNITELMASTA OLISI?

Vakavaraiset haalit mahdollistaisivat Finland Centerille riittävän pankkirahoituksen.

Jäsenseurat saisivat edustavat tilat tapahtumiaan varten.

Finland Center houkuttelisi lisää turisteja Suomesta, Kanadasta ja muualta USAsta.

Ravintola, baari, ja muut tilat lisäisi suuresti kiinteistöjen käyttöastetta.

Keskus olisi auki 7 päivää viikossa, mikä parantaisi kassavirtaa tuntuvasti.

Ja jos edellämainitsemaani Stamford, CT esimerkkiä seuraamme, niin uudet sukupolvetkin kiinnostuisivat toiminnasta.

VIELÄ JÄÄ JÄLJELLE KYSYMYKSIÄ:

Löytyykö haalien johtokunnista kannatusta fuusiolle?

Ymmärtääkö FARHn johtokunta että yritystä ei saada kannattavaksi riittävän nopeasti?

Löytyykö riittävän asiantuntevia jäseniä toimikuntaan laatimaan fuusiosuunnitelmaa ja Business Plania pankkirahoitusta varten?

Onko fuusiosuunnitelma jo liian paljon myöhässä?

Juha Makipaa
Atlantis, FL

Mainokset

Pyöreitä pöytiä Suomi Talolla… Aulis Kähkönen

PYÖREÄN TORNIN TUNNELMAA EHKÄ KAIVATTAISIIN MYÖS SUOMITALOLLE?

Laulun sanoin:  ”Sellanen ol Viipuri, karjalaisten kaupunki ! /– jos vain joku sanoi ei ei ei, toinen sanoi heti (hem till mig) kotiudu / siellä: —  kohti oikeata pöytää

NYT KUN OLLAAN TAAS FLORIDALAISEN TURISTIKAUDEN PÄÄTÖKSESSÄ,
NIIN, OLISIKOHAN AIKA MIETTIÄ PARANNUKSIA TULEVALLE  KAUDELLE? 

 Suomitalolla on talvisin kosolti tilaisuuksia, joihin väkeä pakkautuu ihan tungokseen asti. Vasta eilen (6.4.13) oli eräs sellainen, hyvin suosittu kuukausitainen tapahtuma (Karaoke). Allekirjoittanut oli läsnä tuossa tilasuudessa ja havainnoi mm.sen, kuinka klikkiytyneitä täkäläiset vakituisemmat  talviasujat ovatkaan?

Ulkopuolisten, uudempien vierailijoiden  on vaikea läytää sijaa itselleen, kun nuo talviasujat valloittavat kaikki parhaimmat paikat. Ryhmittyvät valtaviksi useiden (pyöreiden-) pöytien läpipääsemättömiksi rypäleiksi, tukkien lähes kaiken liikkumismahdollisuuden tuossa ahtaassa salissa.

Siinä vaaditaan jo lähes akrobaatin notkeutta, jos mielii päästä vaikkapa baaritiskille hakemaan (kahvia ja pullaa tietty) jotakin virkistävää ja vielä vaikeampi on puikkelehtia takaisin, kaksin käsin kantaen noita virvokkeita!

Mitä siis opimme tästä?

 *Tuollaista pöytien rypälöimiosta yhteen ei enää tulevalla kaudella pitäisi sallia! Senhän kieltävät palosuojelun määräyksetkin?

 SYRJÄYTYMINEN

 Jo keskiajalla osattiin juhlatilaisuuksiin asettaa ns.”seremoniamestarit”, jotka ohjasivat vierailijat ”kohti oikeata pöytää”. Kyllä seremoniamestareita tahi emäntiä tarvittaisiin vielä nykyaikanakin. Ainakin Suomitalolla, kun niin moni kokee itsensä hyljityksi ja olevansa tylyssä ympäristössä. Talon lämpimään henkeen kannattaisi satsata.

 Aulis Kähkonen

 Jk.

Kiitostakin voitanee jakaa, ainakin taloa pitkään luotsanneelle Salinien pariskunnalle. Kyllä Suomitalo muuten on ihan OK mesta!